@wegwerpadres.nl
of

Welkom bij de tijdelijke email oplossing "Wegwerpadres.nl"

Wegwerpadres.nl 


Wegwerpadres is een dienst die het mogelijk maakt om e-mail te ontvangen op een tijdelijk adres dat zichzelf vernietigt na een bepaalde tijd verstreken. Het is ook bekend onder namen als : tempmail, 10minutemail, wegwerpmail, fake-mail of trash-mail. Veel forums, Wi-Fi-eigenaren, websites en blogs vragen bezoekers zich te registreren voordat ze inhoud kunnen bekijken, opmerkingen kunnen plaatsen of iets kunnen downloaden. Wegwerpadres.nl is de meest geavanceerde wegwerp e-mailservice die u helpt spam te voorkomen en veilig te blijven.


Waarom heb ik Wegwerpadres nodig?


Wanneer we ontdekken dat er een anonieme e-mail bestaat, begrijpen we niet volledig hoe nuttig deze kan zijn. En de belangrijkste vraag is: "Waarom hebben we een tijdelijke e-mail nodig, als we al regelmatige e-mailserviceproviders hebben (gmail.com, yahoo.com, ...)?" Als zowel de reguliere e-mails als anonieme e-mails volledig gratis zijn, dan: "Wat is het verschil?" zou je kunnen vragen. Wanneer u zich registreert om een gewone e-mail te ontvangen, moet u persoonlijke informatie verstrekken. Echter, met behulp van een tijdelijke e-mail hoeft u niet om het te doen. Een regelmatig e-mailadres verwijdert nooit uw e-mails, terwijl alle brieven automatisch worden verwijderd na een uur wanneer u een tijdelijke e-mail gebruikt. Een gewone e-mail kan niet volledig worden verwijderd. Aan de andere kant, wegwerp e-mail geeft u deze optie zonder problemen.


-------------------------------------------------------------------------------------


Wegwerpadres.nl 


is a service that allows to receive email at a temporary address that self-destructed after a certain time elapses. It is also known by names like : tempmail, 10minutemail, throwaway email, fake-mail or trash-mail. Many forums, Wi-Fi owners, websites and blogs ask visitors to register before they can view content, post comments or download something. Wegwerpadres.nl is the most advanced throwaway email service that helps you avoid spam and stay safe.Why do I need Wegwerpadres?


When we discover that an anonymous email exists, we do not fully understand how usefulness it can be. And the most important question is, “Why do we need a temporary email, if we already have regular email service providers (gmail.com, yahoo.com, …)?” If both the regular emails and anonymous emails are completely free, then, “What’s the difference?” you might ask. When you register to get a regular email, you will need to provide personal information. However, using a temporary email you don't need to do it. A regular email address will never delete your emails, while all the letters will be automatically deleted after an hour when you are using a temporary email. A regular email can't be completely removed. On the other hand, disposable email gives you this option without any problems.